Selecteer een pagina

Wie wil Examentoezicht helpen?
Examentoezicht is er op gericht om docenten en schoolleiders werk uit handen te nemen. Onze service bestaat uit onze expertise bestaat uit het toezicht houden en ordelijk laten verlopen van examens, zodat docenten zich kunnen richten op andere taken. Leerlingen en studenten kunnen zich concentreren op het te maken werk zonder afleiding.

Waarom wil Examentoezicht helpen?
Onderwijs staat bekend om zijn hoge werkdruk en groot ziekteverzuim. Uiteraard hangen deze zaken samen. Belangrijke redenen voor voornoemde problemen bestaan uit het verrichten van geestdodende en tijdrovende zaken, terwijl er nog veel ander werk valt te verrichten. Denk hierbij aan scholing, lesgeven, sectie- en rapportvergaderingen en vergeet ook al het nakijkwerk niet. Terwijl wij op de goede gang bij examens en tentamens letten, kunnen docenten hun werk doen.

Hierdoor wordt iedereen efficiƫnt ingezet, de werkdruk wordt verminderd en daarmee samenhangend wordt het ziekteverzuim ook drastisch teruggedrongen.

Waarom is Examentoezicht gekwalificeerd?
Onze ervaring borgt onze resultaten. In de loop der jaren hebben wij, door schade en schande, geleerd wat het is om het examentoezicht op scholen en instellingen goed te laten verlopen. Wij passen onze activiteiten op elke school op maat aan de eisen van de school aan. Ieder werkt met eigen protocollen en procedures. Deze worden door ons volledig nageleefd en geborgd door surveillant en achterwacht. U hoeft niet bang te zijn dat er geen surveillant aanwezig is of te laat komt, de regels niet goed toepast of dat er werken kwijtraken: onze expertise in deze zaken zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.