Selecteer een pagina

Zeven manieren om de werkdruk tijdens de tentamenperiode te verminderen

jan 9, 2022

1. Door meerkeuze meer tijd

Uiteraard zou je kunnen overwegen om je tentamens voortaan alleen nog maar in de vorm van een meerkeuze toets af te nemen. Ook op universiteiten, hogescholen en bij de reguliere eindexamens van middelbare scholen wordt hier veel gebruik van gemaakt.

2. Size matters!

Uiteraard zijn niet alle tentamens op deze manier in te richten. Een andere effectieve manier van werklastverlichting is het kleiner maken van de tentamens. Je kunt je namelijk in gemoede afvragen of je de te testen kennis ook in een tentamen van en uur zou kunnen bevragen in plaats van gedurende twee of drie uur durende sessies. Wat is de toegevoegde waarde?

3. Noodzaak en doel

Is het echt noodzakelijk om de kennis elke periode op deze wijze te testen? Kan je aan je leerlingen niet vragen om (al dan niet online) een verslag bij te houden, zodat jij bijvoorbeeld wekelijks een voortgangsreportage krijgt van je leerlingen. De werkdruk komt dan meer bij de studenten te liggen dan bij de docent.

4. Alles wat van waarde is…

Gesprekken en debatten in de klas ook mee te laten tellen voor het (eind) cijfer zodat niet alle druk op de tentamens komt te liggen.

5. Jong geleerd…

Leerlingen elkaars werk laten beoordelen aan de hand van een format, uiteraard kijkt de docent het een en ander achteraf ook na, maar het voorwerk is dan reeds gedaan.

6. Simpel

Antwoordbladen maken, zodat nakijken op een ordelijke en dus tijdbesparende manier kan verlopen.

7. Je hebt altijd elkaar nog!

Afspraken binnen secties/vakgroepen over het nakijken in die zin dat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden, maar ook de nakijklast eerlijker onder de collegae verdelen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This